Turbokompresori

Revizija turbokompresora

 • Preliminarna analiza stanja kompresora i dijelova (defektaža), korištenjem NDT i drugih mjernih metoda, sa preporukom za daljnje popravke.

 

Remonti i popravci

 • Površinski popravak kućišta i rotora
 • Izrada potrebnih rezervnih dijelova prema uzorku (reverzibilni inženjering)
 • Popravak brtvenih površina
 • Zamjena raspornih prstenova i labirintnih brtvi
 • Zamjena / popravak dijafragmi (statora)
 • Balansiranje rotora i kompletnog rotirajućeg podsklopa
 • Popravak ili izrada nove spojke  Zamjena ležajeva
 • Zamjena svih brtvi

 

Reverzibilni inžinjering

 • Izrada tehničke dokumentacije prema oštećenom uzorku (2D nacrti, 3D model)
 • Izrada rezervnih dijelova prema oštečenim uzorcima:

- rotori
- statori
- labirintnih brtava

Generalni remont Demag kompresora

Popravak i ugradnja dijafragmi kompresora

Balansiranje rotora vijčanog kompresora tokom remonta

Ugradnja novog rotorskog sklopa u kućište turbokompresora

Popravak brtvi i dijafragmi