Parne turbine

Pružamo široku paletu usluga servisiranja parnih turbina:

 

Revizije turbina
 • Preliminarna analiza stanja turbine i njezinih dijelova, uz preporuku za daljnje radove pomoću vibrodijagnostike, NDT ispitivanja i drugih mjerenja i tehnika ispitivanja.

 

Remont turbina
 • Ponovno olopatičenje rotora i statora novim lopaticama
 • Zamjena kliznih ležajeva novim ili prelijevanje postojećih
 • Popravak ležajnih rukavaca osovina kućišta i reduktora
 • Zamjena limova labirintnih brtvi
 • Zamjena labirintnih brtvi
 • Montaža prilagođenih labirintnih brtvi statora i rotora
 • Kompletni remont parnih regulacionih ventila i ventila za brzo zatvaranje
 • Popravak i prilagodba uređaja za zaustavljanje parne turbine
 • Izrada i zamjena vijaka i matica kućišta turbine

 

Popravak turbina
 • Kućišta turbine specijalnim postupcima zavarivanja
 • Klizni ležajevi
 • Labirintne brtve
 • Sve vrste ventila (regulacija, brzo zatvaranje)
 • Dijelovi hidrauličke regulacije (ispitivanje i prilagodba)

 

Reverzibilni inženjering
 • 3D modeliranje komponenti kao osnova raznih analiza i rekonstrukcija
 • Izrada tehničke dokumentacije za postojeće dijelove (npr. 2D tehnički crteži i ostali traženi formati izvedbe u cilju optimalne funkcije strojnog dijela)

Proizvodnja rezervnih dijelova prema uzorcima oštećenih dijelova:
- lopatica rotora i statora
- kliznih ležajeva
- klipova vretena, ventila, osovina i diskova
- raznih drugih dijelova i komponenti turbina i pumpi

 

Poboljšanja i rekonstrukcije turbina
 • Povećanje učinkovitosti turbina
 • Povećanje proizvodnje električne energije
 • Rješavanje stalnih vibracijskih problema
 • Hladni start turbine
 • Sustav podiznog ulja turbinskog rotora
 • Zamjena dosadašnjih sustava igličnih ležajeva na razvodnim osovinama sa suvremenim rješenjima/materijalima (Dewa-metal)
 • Zamjena starih regulacijskih sustava s modernima (elektronska regulacija).
 • Zaštita od aksijalnog pomaka turbine elektronskim sondama i povezivanje na postojeću zaštitu.

Remont u rafineriji nafte, NIS Pančevo

 

Novo unutarnje kućište sa integriranim lopaticama

 

Oštećene lopatice prije remonta

 

Ugrađene nove lopatice nakon remonta

 

Strojna obrada labirintnih utora na rotoru turbine

 

Labirintne brtve rotora parne turbine