SP

SP 50-160

SP -  Pumpe opće namjene za čamce su horizontalne jednostepene centrifugalne pumpe, sa axialnim ulazom i radialnim izazom. Koriste se za dobavu svi neabrazivnih medija kao što su slatka ili morska voda.

Glavne karakteristike

KAPACITET: 3 – 44 m3/h
VISINA DOBAVE: 18 – 50 m

Idealna je za korištenje na čamcima, plovilima i za slične namjene, pošto ima direktan priključak za elastično crijevo. Ove pumpe mogu biti pogonjene elektro ili diesel motorom.

TIP PUMPE: SP 50-160


Materijal Težina (kg)
Ljevano željezo 16.5
Bronza
19

KARAKTERISTIČNE KRIVULJE