Pumpe tip: 5.5 HP 32-125, 4 HP 32-125

(Pumpa je montirana na elektro motor sa standardnim krajem vratila i većom prirubnicom)

 

5.5 HP 32-125, 4 HP 32-125 – SPECIFIKACIJE I KARAKTERISTIKE

PUMPA
ELEKTRO MOTOR
 DIMENZIJE PUMPA
TIP
TEŽINA
380V /
50 Hz
440V /
60 Hz
Težina
(kg)
A
AA
AB
B
BB
C
H
HA
HD
E
F
G
J
L
Sivi lijev
Bronca
(kW)
(RPM)
(kW)
(RPM)
5.5 HP 32-125
16.5
17.6
3
4
2900
3.4
4.5
1800
3600
22.8
29.4
160
190
47
48
200
220
140
140
175
175
63
70
100
112
14
15
236
260
-
-
70
70
-
-
305
325
501
521
4 HP 32-135
16.818
17.919
3
4
5.5
2900
2900
2900
3.4
4.5
6.2
1800
3600
3600
22.8
29.4
55
160
190
216
47
48
60
200
220
265
140
140
140

175
175
187

63
70
89
100
112
132
14
15
18
236
260
305
-
-
-
70
70
70
-
-
-
305
325
357
501
521
571

5.5 HP 32-125, 4 HP 32-125 – Presjek

Br.  Opis

 1.  Kućište
 2. Kučište mehaničke brtve
 3. Rotor
 4. Nosač
 5. Protuprirubnica
 6. Dvodjelni prsten
 7. Prsten
 8. O-Prsten
 9. Brtva
 10. Vijak M8
 11. Vijak M8
 12. Vratilo pumpe
 13. Vijak M8
 14. Čep G1/4 A
 15. Matica M8
 16. Brtveni prsten
 17. Mehanička brtva
 18. Elektro motor
 

5.5HP 32-125, 4 HP 32-125 – Karakteristične krivulje