Ugradnja vodnih ejektora

Prilikom slanja upita, molimo da nam dostavite sve dostupne informacije, od dolje navedenih varijabli, kako bi vam mogli odrediti i ponuditi ejektor koji će zadovoljiti potrebe vašeg projekta!

Varijable koje definiraju ejektor su date u nižoj tabeli i prikazane na tipičnoj shemi ugradnje ejektora: 

Varijabla

Jedinica Naziv Napomena
Qs m3/h Usisni kapacitet Kapacitet vode koji će ejektor sisati.
Hs m Usisna visina Ukupna usisna visina sa koje će ejektor sisati, a uključuje geodetsku visinu i pad tlaka radi otpora u usinom cjevovodu. U ejektorskim sistemima ova vrijednost je najčešće negativna.Hs = Hs otpori + Hs geodetski Napominjemo da Hs teoretski nesmije biti veći od -10 m, a u naravi -8 m, pošto za veće usisne visine od toga ejektor neće moći sisati radi zakona fizike i pucanja vodenog stupca.Ukoliko vam proračun daje takvu veću nedozvoljenu vrijednost potrebo je ejektor smjestiti niže u odnosu na mjesto sisanja ili reprojektirati usisni cjevovod da se smanje usisni otpori.
Hd m Dobavna ili tlačna visina Dobavna ili tlačna visina je visina na koju će ejektor dobavljati mješavinu pogonskog i odsisanog medija, te uključuje geodetsku visinu (mjerenu od simetralne izlazne prirubnice ejektora) i visine radi otpora u tlačnom cjevovodu.Hd = Hd otpri + Hd geodetski
Ht m Ukupna visina

Ukupna visina ili ukupna diferencijalna visina je razlika između usisne i dobavne visine

Ht = Hd + Hs

Qd m3/h Potrošnja / kapacitet pogonske vode Ovo je kapacitet pogonskog tekućeg medija (najčešće vode) potrebnog za odsis usisnog kapaciteta Qs i usisne visine Hs.
Pd bar Tlak pogonske vode Ovo je tlak pogonskog tekućeg medija (najčešće vode) na ulazu u ejektor, potreban za odsis usisnog kapaciteta Qs i usisne visine Hs.