Parni ejektori

Parni ejektori se često koriste u kondenzacionim sustavima parnih turbina za stvaranje vakuuma u vakuum kondenzatorima te time poboljšavajuči rad parne turbine i cijelog sustava, povečavajući ukupan stupanj korisnog djelovanja cijelog postrojenja.U kondenzacionom sustavu, parni ejektor ima funkciju odsisa pare, zraka i drugih ne-kondenzirajučih plinova iz kondenzatora, te na taj način održava vakuum koji odgovara odnosu količine rashladne vode, temperature rashladne vode i rashladne površine.

Za dobar rad je potrebno da parni ejektor dobiva određenu količinu svježe pare definiranog tlaka i temperature (p =8 do 40 bar abs, t = do ~400 °C).

Takvi ejektori mogu postići vakuum do 98%. Parni ejektori mogu biti jednostepeni, dvostepeni i trostepeni, u kojem slučaju sadrži atmosferski i kondenzacioni stupanj. TTK projektira i proizvodi parne ejektore prema zahtjevima projekta.

Dvostepeni parni ejektor sa hladnjakom – Prednja strana

Dvostepeni parni ejektor sa hladnjakom – Stražnja strana