Popis pumpi koje imamo za isporuku odmah

Popis pumpi koje imamo na skladištu i spremne su za isporuku u vrlo kratkom roku.

Redni
broj

Tip pumpe

Kapacitet
Q (m3/h)

Visina dobave
H (m)

Medij

1.

IRPm 25-160

2-18

4,5-50

Svježa voda, Vruća voda, ostalo

2.

IRPm 40-160

2-22

3-55

Svježa voda, Vruća voda, ostalo

3.

IRPm 40-250

4-37,2

8-130

Svježa voda, Vruća voda, ostalo

4.

NPm 32-160

5-24

8-48

Svježa voda, nafta

5.

NPm 40-200

10-80

5-85

Morska voda

6.

NPm 50-200

10-90

8-90

Morska voda

7.

NP 50-200

10-90

8-90

Svježa voda, nafta

8.

NP 65-315

30-110

12-50

Svježa voda, nafta

9.

MPm 32-160

5-24

8-48

Svježa voda, nafta

10.

CGA 65 V48 AAN+VK20

60

75

Morska voda, Fire pump,Bilge, ballast

11.

2CPV 320-100

32-145

33-105

Morska voda

12.

2CPV 320-150

80-280

42-98

Morska voda

13.

FP 50-130-2

8-50

8-30

Morska voda, crne i sive vode

14.

FP 50-130-2

8-50

8-30

Crne i sive vode

15.

FP 50-155-2

8-60

12-47

Morska voda, crne i sive vode

16.

FP 50-155-2

8-60

12-47

Crne i sive vode

17.

VK 230-50

230

65% vakuum

zrak

1. Tip pumpe: IRPm 25-160
Materijal kućišta: lijevani čelik ČL0445
Materijal rotora: Č4171
Kapacitet (Q): 2 do 18 m3/h
Visina dobave (H): 4,5 do 50 m
Broj okretaja (n): 1450 do 3550 RPM
Radni medij: svježa voda, vruća voda, ostalo
Radna temperatura: -20 do +180 oC

Više o IRP pumpama

IRP

2. Tip pumpe: IRPm 40-160
Materijal kućišta: lijevani čelik ČL0445
Materijal rotora: Č4171
Kapacitet (Q): 2 do 22 m3/h
Visina dobave (H): 3 do 55 m
Broj okretaja (n): 1450 do 3550 RPM
Radni medij: svježa voda, vruća voda, ostalo
Radna temperatura: -20 do +180 oC

Više o IRP pumpama

3. Tip pumpe: IRPm 40-250
Materijal kućišta: nehrđajuči čelik AISI 316
Materijal rotora: nehrđajuči čelik AISI 316
Kapacitet (Q): 4 do 37,2 m3/h
Visina dobave (H): 8 do 130 m
Broj okretaja (n): 1450 do 3550 RPM
Radni medij: svježa voda, vruća voda, ostalo
Radna temperatura: -20 do +180 oC

Više o IRP pumpama

4. Tip pumpe: NPm 32-160
Materijal kućišta: sivi lijev SL-25
Materijal rotora: sivi lijev SL-25
Kapacitet (Q): 5 do 24 m3/h
Visina dobave (H): 8 do 48 m
Broj okretaja (n): 1450 do 3550 RPM
Radni medij: svježa voda, nafta
Radna temperatura: -20 do +105 oC

Više o NP pumpama

IRP

5. Tip pumpe: NPm 40-200
Materijal kućišta: bronca
Materijal rotora: NiAl bronca
Kapacitet (Q): 10 do 80 m3/h
Visina dobave (H): 5 do 85 m
Broj okretaja (n): 1450 do 3550 RPM
Radni medij: morska voda
Radna temperatura: -10 do +90 oC

Više o NP pumpama

6. Tip pumpe: NPm 50-200
Materijal kućišta: bronca
Materijal rotora: NiAl bronca
Kapacitet (Q): 10 do 90 m3/h
Visina dobave (H): 8 do 90 m
Broj okretaja (n): 1450 do 3550 RPM
Radni medij: morska voda
Radna temperatura: -10 do +90 oC

Više o NP pumpama

7. Tip pumpe: NP 50-200
Materijal kućišta: sivi lijev SL-25
Materijal rotora: sivi lijev SL-25
Kapacitet (Q): 10 do 90 m3/h
Visina dobave (H): 8 do 90 m
Broj okretaja (n): 1450 do 3550 RPM
Radni medij: svježa voda, nafta
Radna temperatura: -20 do +105 oC

Više o NP pumpama

8. Tip pumpe: NP 65-315
Materijal kućišta: sivi lijev SL-25
Materijal rotora: sivi lijev SL-25
Kapacitet (Q): 30 do 110 m3/h
Visina dobave (H): 12 do 50 m
Broj okretaja (n): 1450 do 1750 RPM
Radni medij: svježa voda, nafta
Radna temperatura: -20 do +105 oC

Više o NP pumpama

9. Tip pumpe: MPm 32-160
Materijal kućišta: sivi lijev SL-25
Materijal rotora: sivi lijev SL-25
Kapacitet (Q): 5 do 24 m3/h
Visina dobave (H): 8 do 48 m
Broj okretaja (n): 1450 do 3550 RPM
Radni medij: svježa voda, nafta
Radna temperatura: -20 do +105 oC
Motor: 4/4,5kW

Više o MP pumpama

IRP

10. Tip pumpe: CGA 65 V48 AAN+VK20
Materijal kućišta: NiAl bronca
Materijal rotora: NiAl bronca
Kapacitet (Q): 60 m3/h
Visina dobave (H): 75 m
Broj okretaja (n): 3550 RPM
Radni medij: morska voda, Fire pump, Bilge, ballast
Motor: 35kW
Ostalo: opremljena vakuum pumpom

Više o CG pumpama

CG + VK20

11. Tip pumpe: 2CPV 320-100
Materijal kućišta: NiAl bronca
Materijal rotora: NiAl bronca
Kapacitet (Q): 32 do 145 m3/h
Visina dobave (H): 33 do 105 m
Broj okretaja (n): 1450 do 1750 RPM
Radni medij: morska voda
Motor: za motor 35 do 45kW
Ostalo: moguća ugradnja vakuum pumpe VK20 ili samosisnog zračnog ejektora SUE26 do SUE36

Više o 2CPV pumpama

2CPV

12. Tip pumpe: 2CPV 320-150
Materijal kućišta: NiAl bronca
Materijal rotora: NiAl bronca
Kapacitet (Q): 80 do 280 m3/h
Visina dobave (H): 42 do 98 m
Broj okretaja (n): 1450 do 1750 RPM
Radni medij: morska voda
Motor: ta motor 45 do 90kW
Ostalo: moguća ugradnja vakuum pumpe VK20 ili samosisnog zračnog ejektora SUE26 do SUE36

Više o 2CPV pumpama

13. Tip pumpe: FP 50-130-2
Materijal kućišta: bronca
Materijal rotora: NiAl bronca
Kapacitet (Q): 8 do 50 m3/h
Visina dobave (H): 8 do 30 m
Broj okretaja (n): 1400 do 3500 RPM
Radni medij: morska voda, crne i sive vode
Motor: 4,5/6,2 kW

Više o FP pumpama

2CPV

14. Tip pumpe: FP 50-130-2
Materijal kućišta: sivi lijev
Materijal rotora: NiAl bronca
Kapacitet (Q): 8 do 50 m3/h
Visina dobave (H): 8 do 30 m
Broj okretaja (n): 1400 do 3500 RPM
Radni medij: crne i sive vode
Motor: 4,5/6,2 kW

Više o FP pumpama

15. Tip pumpe: FP 50-155-2
Materijal kućišta: bronca
Materijal rotora: NiAl bronca
Kapacitet (Q): 8 do 60 m3/h
Visina dobave (H): 12 do 47 m
Broj okretaja (n): 1400 do 3500 RPM
Radni medij: morska voda, crne i sive vode
Motor: 4,5/6,2 kW

Više o FP pumpama

16. Tip pumpe: FP 50-155-2
Materijal kućišta: sivi lijev
Materijal rotora: NiAl bronca
Kapacitet (Q): 8 do 60 m3/h
Visina dobave (H): 12 do 47 m
Broj okretaja (n): 1400 do 3500 RPM
Radni medij: crne i sive vode
Motor: 4,5/6,2 kW

Više o FP pumpama

17. Tip pumpe: VK 230-50
Materijal kućišta: bronca
Materijal rotora: bronca
Kapacitet (Q): 230 m3/h
Visina dobave (H): 65% vakuum
Broj okretaja (n): 1750 RPM
Radni medij: zrak
Motor: 17 kW

Više o VK pumpama