Prva 100% hrvatska elektrana na biomasu

TTK je potpisala ugovor za isporuku turboagregata i ostalu opremu strojarnice za prvu 100% izvornu hrvatsku elektranu u kogeneraciji na biomasu koju u Glini gradi domaći investitor firma Šerif d.o.o. iz Zagreba.

Parni turboagregat i bioelektrana će imati snagu 1,2 MW električne energije i 4 MW toplinske energije. Parna turbina je prva ove vrste koja se proizvodi u našoj karlovačkoj tvornici i rezultat je višegodišnjeg razvoja i projektiranja. Ova inovacija je prepoznata i nagrađena sa više domaćih i stranih nagrada na sajmovima inovacija.

Osim turboagregata TTK projektira i isporučuje i ostalu potrebnu opremu strojarnice: rashladne i napojne pumpe, pumpe kondenzata, vakuum kondenzator sa parnim ejektorom, rashladni toranj te opremu za automatski nadzor i upravljanje.

Završetak projekta i uspješno puštanje u pogon elektrane očekuje se početkom
2015. godine.

Ovaj projekt je za TTK prvi u nizu očekivanih projekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, kao na primjer planirani projekti HEP-a i privatnih investitora u Hrvatskoj i okolnim državama.

više o turbini ze elektrane u kogeneraciji na biomasu

Turbogeneratorski set za eletrane na biomasu

Turbogeneratorski set za eletrane na biomasu

Transport turbogeneratoskog agregata i vakuum kondenzatora u BE TO Glina – 29.08.2014.

Utovar TG seta na kamion

Transport TG seta

Transport TG seta

Postavljanje vakuum kondenzatora na temelj strojarnice

Postavljanje vakuum kondenzatora na temelj strojarnice

Postavljanje vakuum kondenzatora na temelj strojarnice

Postavljanje turbogeneratorskog seta na temelj strojarnice

Postavljanje turbogeneratorskog seta na temelj strojarnice

Postavljanje turbogeneratorskog seta na temelj strojarnice

Postavljanje turbogeneratorskog seta na temelj strojarnice

Postavljanje turbogeneratorskog seta na temelj strojarnice

Postavljanje turbogeneratorskog seta na temelj strojarnice

Postavljanje turbogeneratorskog seta na temelj strojarnice

Vakuum kondenzator i turbogeneratorski set na temelju strojarnice

Vakuum kondenzator na temelju strojarnice

Turbogeneratorski set na temelju strojarnice

Montaža i puštanje u rad turbogeneratorskog agregata TTK i ostale opreme strojarnice u BE-TO Glina

Strojarnica

Natpisna pločica sa karakteristikama turbine

Turbogeneratorski agregat

Turbogeneratorski agregat

Turbogeneratorski agregat

Turbogeneratorski agregat

Turbogeneratorski agregat

Turbogeneratorski agregat

Vakuum kondenzator i rashladne pumpe

Pumpe kondenzata

Upravljački ormar

Upravljački ormar

Podaci turbine u radu

Podaci turbine u radu

Podaci turbine u radu

Podaci turbine u radu

Ostale komponente strojarnice koje proizvodi i isporučuje TTK

Parni ejektor tip D1i

Napojna pumpa tip VNP

Vakuum kondenzator tip PK130 (110m2)

Rashladna pumpa tip CG

Pumpa kondenzata tip KVL

Pumpa kondenzata tip KVL