Cijevni izmjenjivač topline

Materijali:
Plašt: Ugljični čelik obojan u RAL 1013
Cijevi: CuZn20Al2, F39
Cijevne stijene: CuZn37
Pregradni limovi: CuZn37

Medij u cijevima: Morska voda
Max. radni tlak: 3 bar
Max. temperatura: 45°C
Kapacitet: 79 litara

Medij u plaštu: Svježa voda
Max. radni tlak: 4 bar
Max. temperatura: 82°C
Kapacitet: 152 litre

Dimenzije:
Dužina: 3815 mm

Heat Exchanger