Stanka Vraza 53, P.P 168 47000 Karlovac, Hrvatska

NDT ispitivanja

Tvornica turbina d.o.o., Karlovac primjenjuje Ispitivanje metodama bez razaranja (NDT – Non destructive Testing) kao dio usluga vezanih uz održavanje strojeva i opreme. Strojevi i oprema su u svakodnevnom radu izloženi značajnim naprezanjima kod kojih dolazi do trošenja, zamora materijala i fizičkih oštećenja dijelova. U većini slučajeva takve promjene se ne događaju odjednom, nego postupno i kroz duže vrijeme. Ispitivanja metodama bez razaranja su nezamjenjivi dio dijagnostike stanja strojeva i opreme budući da je moguće ustanoviti trenutno stanje dijelova i preventivno djelovati na pojave kritičnih grešaka.

U našem radu koristimo osnovne metode i tehnike, kao i specifične tehnike razvijene za pojedine dijelove:

  • VT – vizualna kontrola
  • PT – penetrantska kontrola
  • MT – kontrola magnetskim česticama
  • UT – ultrazvučna kontrola

 

Način primjene svake od pojedinih metoda ovisi o brojnim utjecajnim faktorima. Naše iskustvo u radu s rotacijskim strojevima nam omogućava da odgovarajuće metode primjenimo na najbolji način i time postignemo optimalne rezultate ispitivanja.

Sva ispitivanja se provode na bazi pisanih postupaka. Postupci se izrađuju na bazi zahtijeva naručitelja i međunarodnih normi. Radnik koji izvode ispitivanja školovan je i certificiran u skladu sa normom EN 473.

Nakon svakog provedenog ispitivanja izrađujemo pisani izvještaj koji ostaje kao trajni zapis o stanju ispitanog dijela čime je omogućeno buduće praćenje stanja dijela.

Nekoliko tipova objekata na kojima vršimo ispitivanja:

  • ispitivanje dijelova parnih turbina
  • ispitivanja dijelova kompresora
  • ispitivanje zavara metalnih konstrukcija
  • ispitivanje kliznih ležajeva
  • ispitivanje pumpi

VT kontrola lopatica

VT kontrola lopatica

VT kontrola unutrašnjosti BZV-a pomoću endoskopa

PT kontrola kliznog ležaja

MT kontrola kučišta

Mjerenje zaostalog magnetizma prije/nakon procesa
demagnetizacije

UT kontrola ležajnog rukavca rotora

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.