Kontakt

Stanka Vraza 53, P.P 168
47000 Karlovac
HRVATSKA

OIB: 32258484464

Temeljni kapital: 2.800.000,00 KN uplaćen u cijelosti

Trgovački sud Karlovac, MBS 020001509

Direktor društva: Damir Schiller, dipl.ing.

 

Transakcijski računi:

1. Karlovačka banka d.d. – Karlovac IBAN – HR6824000081190080387
2. Erste&Steiermärkische Bank d.d. – Rijeka IBAN – HR6024020061100591406
3. Privredna banka d.d. – Zagreb IBAN – HR7423400091100156795
4. Addiko Bank d.d. – Zagreb IBAN – HR6225000091101399994

 

Telefon: +385 47 648 588 
Fax: +385 47 648 571  
e-mail: info@ttk.hr  
Web: www.ttk.hr
Radno vrijeme: Ponedjeljak do petak, 07:00h  do  15:00h,
Pauza: 10:00h do 10:30h

 

MANAGEMENT I PRODAJA

Damir Schiller, direktor
 .

Članovi uprave:

Ivica Mikšić Davor Ris Katarina_Ris
Ivica Mikšić
100% osnivač
Davor Ris Katarina Ris

VODITELJI PROJEKATA

Katarina Ris, voditelj projekata
Branka Stepić-Župančić, voditelj projekata
Ivica Rendulić, voditelj projekata
Darko Novosel, voditelj projekata
Mario Banović, voditelj projekata
Denis Benić, voditelj projekata
Andreja Horvat, voditelj projekata
Sanda Škrak, voditelj projekata
Robert Lesić, voditelj projekata
Mihael Grdić, voditelj projekata

VIBRODIJAGNOSTIKA

Kristijan Špoljarić, inženjer vibrodijagnostike

PROJEKTIRANJE/KONSTRUKCIJA/ TEHNOLOGIJA

Milorad Musulin, voditelj odjela konstrukcije
Denis Lončarić, viši projektni inženjer
Vedran Polović, projektni inženjer
Dražen Furač, projektni inženjer
Marin Pogačić, projektni inženjer
Dino Vuković, projektni inženjer
Bojan Lacković, projektni inženjer
Damir Rogoz, projektni inženjer
Marijan Bišćan, projektni inženjer
Marko Brnada, projektni inženjer
Veljko Vranić, konstruktor parnih turbina
Marijan Štulac, specijalist za parne turbine
Antonija Trgovčić, inženjer tehnologije
Luka Požega, inženjer tehnologije
Marijan Basar, viši inženjer tehnologije
Zdravko Vojak, inženjer tehnologije
Josip Valentić, ispitni inženjer
Matija Britvec, ispitni inženjer

Danijel Cvitković, ispitni inženjer
Robert Lesić, inženjer, specijalist za NDT ispitivanje

OSIGURANJE KVALITETE – QA

Željko Gojak, inženjer osiguranja kvalitete