Proizvodna hala i skladište modela TTK

Poduzetnička zona logorišteProizvodna hala Tvornice turbina i skladište modela, smješteni su u poslovnoj zoni Karlovac, Logorište – Belajske Poljice, nekoliko kilometara od centra Karlovca. Hala je sa svojih 1200m2 iskoristive površine i 10m visine do kuke dizalice projektirana i namijenjena za montažne i radove strojne obrade na parnim turbinama do 25 MW snage i ostaloj energetskoj opremi. više…

Isporuka parnoturbinskog agregata

Turboset_3D-smTvornica turbina Karlovac završila je proizvodnju i tvorničku montažu parnoturbinskog agregata električne snage 3,6MW, a toplinske snage oko 10MW. To je treći koji je TTK isporučila u zadnje tri godine za energane u kogeneraciji na biomasu za hrvatske kupce, uz narudžbe dobivene u oštroj međunarodnoj konkurenciji.

Isporukanp-izo

Novosti


Ove godine TTK će uz veliki broj izlagača iz cijelog svijeta prisustvovati na četvrtom međunarodnom sajmu i konferenciji o obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti RENEXPO® BiH u Sarajevu od 8. do 9.11.2017.