Proizvodna hala i skladište modela TTK

Poduzetnička zona logorišteProizvodna hala Tvornice turbina i skladište modela, smješteni su u poslovnoj zoni Karlovac, Logorište – Belajske Poljice, nekoliko kilometara od centra Karlovca. Hala je sa svojih 1200m2 iskoristive površine i 10m visine do kuke dizalice projektirana i namijenjena za montažne i radove strojne obrade na parnim turbinama do 25 MW snage i ostaloj energetskoj opremi. više…

Parnoturbinski agregat 3,6 MW

Turboset_3D-smJučer je naša nova parna turbina električne snage 3,6 MW, ugrađena u malu kogeneracijsku elektranu u Hrvatskoj, uspješno završila svoj prvi pogon pri maksimalnoj nominalnoj snazi u 100% kondenzacijskom modu.

Svi radni parametri su odlični!

Isporukanp-izo