Proizvodna hala i skladište modela TTK

Poduzetnička zona logorišteProizvodna hala Tvornice turbina i skladište modela, smješteni su u poslovnoj zoni Karlovac, Logorište – Belajske Poljice, nekoliko kilometara od centra Karlovca. Hala je sa svojih 1200m2 iskoristive površine i 10m visine do kuke dizalice projektirana i namijenjena za montažne i radove strojne obrade na parnim turbinama do 25 MW snage i ostaloj energetskoj opremi. više…

Isporuka prvog parno-turbinskog agregata u Sloveniju, maks.el. snage 1570 kW

Nakon samo 9 mjeseci od stupanja ugovora na snagu, dana 11.09.2019. TTK je završila proizvodnju i tvorničku montažu te isporučila svoj prvi parno-turbinski agregat u Sloveniju. Turboagregat maksimalne električne snage 1570 kW (nominalne 1350 kW) je namijenjen za novu energanu kod korisnika Količevo Karton d.o.o. a isporučen je prema ugovoru sa izvođačem elektrane Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o. iz Slavonskog Broda.više…

Isporukanp-izo