TTK tim uspješno završio remont pumpi u NE Krško

Poduzetnička zona logorišteNuklearna elektrana Krško (NEK) krajem listopada 2019. je završila redovan remont, a u kojem je po prvi puta sudjelovao i tim od 25 servisnih inženjera i kontrolora Tvornice turbina d.o.o. (TTK), stručnjaka za radove na pumpama.. više…

Isporuka prvog parno-turbinskog agregata u Sloveniju, maks.el. snage 1570 kW

Nakon samo 9 mjeseci od stupanja ugovora na snagu, dana 11.09.2019. TTK je završila proizvodnju i tvorničku montažu te isporučila svoj prvi parno-turbinski agregat u Sloveniju. Turboagregat maksimalne električne snage 1570 kW (nominalne 1350 kW) je namijenjen za novu energanu kod korisnika Količevo Karton d.o.o. a isporučen je prema ugovoru sa izvođačem elektrane Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o. iz Slavonskog Broda.više…

Isporukanp-izo